Các cặp tiền tệ, đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá là gì?

Cac-cap-tien-te-dong-tien-co-so-va-dong-tien-dinh-gia

Các cặp tiền tệ

Các đồng tiền trên thị trường Forex luôn được giao dịch theo cặp. Vì để biết được giá trị tương đối của một đồng tiền so với một đồng tiền khác thì bạn phải dùng đồng tiền khác đó để so sánh. Ví dụ tỷ giá EUR/USD = 1.2658 thì điều đó có nghĩa là giá của 1 EUR bằng 1.2658 USD. Trên bảng điện tử, khi bạn mua EUR/USD thì có nghĩa là bạn đang mua EUR và đang bán USD. Lưu ý, bạn không dùng tiền Việt Nam để mua EUR, mà bạn đang dùng USD để mua EUR. Ngược lại, nếu bạn đang bán EUR/USD thì có nghĩa là bạn đang mua USD và đang bán EUR.

Đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá là gì?

Đồng tiền đứng trước trong một cặp tiền tệ cụ thể được gọi là đồng tiền cơ sở (base curency). Còn đồng tiền đứng sau được gọi là đồng tiền định giá (quote hay counter currency). Giá của đồng tiền cơ sở được tính toán bằng đơn vị của đồng tiền định giá.

Các loại cặp tiền tệ

Các cặp tiền tệ được chia thành 3 loại là major pairs (các cặp tiền tệ chính), cross pairs (các cặp tiền tệ chéo)exotic pairs (các cặp tiền ngoại lai). Tất cả các cặp tiền gồm một đồng tiền mạnh đi cùng đồng đô la Mỹ được gọi là các cặp tiền tệ chính và rất phổ biến trong giới đầu tư forex. Ví dụ như EUR/USD, GBP/USD, AUS/USD, USD/JPY…Tất cả các cặp tiền là tỷ giá của hai đồng tiền mạnh, phổ biến nhưng không chứa đồng đô la Mỹ thì được gọi là các cặp tỷ giá chéo. Ví dụ như EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, GBP/AUD… Còn tất cả các cặp tiền khác bao gồm một đồng tiền mạnh chính kết hợp với một đồng tiền yếu hay ít phổ biến của các quốc gia có nền kinh tế nhỏ hoặc mới nổi như Ấn Độ, Brazin, Nauy, Thụy Điển….thì được gọi là các cặp tiền Exotic.

Những đồng tiền chính của thế giới

Nhung-dong-tien-chinh-cua-the-gioi

Những cặp tiền tệ chính của thế giới

Nhung-cap-tien-te-chinh-cua-the-gioi

Liên quan:


Bạn vừa đọc bài viết: “Các cặp tiền tệ, đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá

Tác giả: Phạm Khương