Chiến lược forex hàng ngày – Ngày 18.6.2018

Chien-luoc-giao-dich-hang-ngay-NTC-fx24-min

Chiến lược Vàng tuần này

Khung đồ thị ngày (Daily chart)

Phân tích kỹ thuật vàng Daily 18.6

Khung đồ thị H4

Phân tích kỹ thuật vàng hàng ngày 18.6

Nhìn vào biểu đồ vàng cả khung thời gian Daily và khung H4 đều thấy và đã phá trend đi xuống. Dự tính giá sẽ phục hồi đến khoảng 1289 rồi tiếp tục đi xuống mạnh.


Khuyến cáo: Đây chỉ là Ý tưởng giao dịch trong chiến lược giao dịch forex hàng ngày. Để chính xác hơn bạn nên kết hợp thêm các chỉ số khác mà bạn đã sử dụng thành thạo. Đặc biệt, luôn chú trọng phương pháp quản lý vốn để đề phòng mọi tình huống thị trường có thể xảy ra.

Tham khảo thêm:


Được phân tích bởi Phạm Khương