Vàng 23/12/2022: chú ý tin PCE

Thời điểm lên ý tưởng: 11h55 ngày 23/12/2022 Giá hiện tại: 1794 Khung thời gian: D1- H4 Đầu tư Vàng: Những kiến…

Vàng 22/12/2022: giảm nhẹ

Thời điểm lên ý tưởng: 06h57 ngày 22/12/2022 Giá hiện tại: 1815 Khung thời gian: D1- H4 Đầu tư Vàng: Những kiến…

Vàng 20/12/2022: hướng xuống

Thời điểm lên ý tưởng: 07h03ngày 20/12/2022 Giá hiện tại: 1786 Khung thời gian: H4-H1 Đầu tư Vàng: Những kiến thức bạn…

Y-tuong-giao-dich-hang-ngay-fx24

Vàng ngày 14/12/2022: chờ Fed

Thời điểm lên ý tưởng: 09h58 ngày 14/12/2022 Giá hiện tại: 1810 Khung thời gian: D1-H4 Đầu tư Vàng: Những kiến thức…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial